Promet

Moderna cestovna infrastruktura koristi složene računalne i komunikacijske tehnologije sa ciljem osiguranja visoke protočnosti prometa i sigurnosti putnika, kako u normalnim okolnostima, tako i u akcidentnim situacijama.

PrometU tom pogledu kritične komponente jesu cestovni tuneli čiju uobičajenu opremu čine sljedeći sustavi:

  • elektroenergetika,
  • rasvjeta,
  • ventilacija,
  • vatrodojava i vatrozaštita,
  • video nadzor s automatskom detekcijom incidenta,
  • prometna signalizacija i detekcija vozila,
  • SOS telefonski sustav,
  • radiodifuzni i razglasni sustav,
  • vodoopskrba i hidrantski sustav.

Za akviziciju podataka i lokalno upravljanja koriste se daljinske stanice (PLC-ovi) u tunelima i na trasi autoceste. Visokopropusna komunikacijska mreža u realnom vremenu povezuje daljinske stanice međusobno i sa SCADA računalnim sustavima u kontrolnim centrima. Softverska rješenja pružaju operateru opsežan skup alata za upravljanje svim sustavima tunela, dok intuitivno grafičko sučelje omogućuje kontinuirani uvid u stanje procesa i trenutnu mogućnost intervencije.

> REFERENCE > PROMET