Vodoopskrba i kanalizacija

Dizajn i izvedba suvremenih sustava automatizacije vodoopskrbne i kanalizacijske infrastrukture trebaju omogučiti:

  • efikasno upravljanje vodoopskrbom (proizvodnjom i distribucijom) uz snižavanje operativnih troškova i optimalno korištenje resursa,
  • optimizacija energetske efikasnosti što vodi redukciji troškova uz udovoljavanje regulatornim propisima,
  • visoka pouzdanost i raspoloživost distribucijskog sustava koji vodom opskrbljuje korisnike 24 sata dnevno,
  • efikasan i pouzdan telemetrijski sustav,
  • upravljanje gubicima u vodoopskrbnom sustavu.

VodoopskrbaIntegrirana rješenja, od razine lokalnog upravljanja, preko komunikacijskih mreža do kontrolnih centara opremljenih SCADA računalnim sustavima uklopljenim u IT strukturu kompanije pomažu optimizaciji procesa vođenja i planiranja razvoja vodoopskrbnih sustava.

> REFERENCE > VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA